Erikoiskoneet ja modernisoinnit

Parannamme asiakkaiden tuotannon suorituskykyä valmistamalla erikoiskoneita ja toteutamalla modernisointeja osakokonaisuuden tai koko tuotantolinjan laajuudessa. Hoidamme valmistus-/modernisointiprosessin kokonaisuudessaan sisältäen alkukartoituksen, esisuunnittelun, suunnittelun, valmistuksen, testauksen, dokumentoinnin ja asennuksen. Monien onnistuneiden konevalmistus- ja modernisointiprojektien ansiosta yhteistyö asiakkaiden tuotantolaitteiston tehokkuuden, käytettävyyden ja laaduntuoton parantamisessa jatkuu entistä laajempana.

Esisuunnittelu

Esisuunnittelussa valitsemme toimintaperiaatteet ja ratkaisut alkukartoituksessa ilmenneisiin asiakkaan ongelmiin ja toiveisiin. Esisuunnittelun lopputuloksena syntyy periaatekuva ja/tai toimintakaavion ratkaisusta, jolla asiakas voi parantaa tuotannon suorituskykyä.

Suunnittelu

Suunnitteluosastomme toteuttaa asiakaslähtöisen suunnitteluprojektin esisuunnitteluvaiheen pohjalta. Suunnitteluosasto hoitaa niin mekaniikka-, sähkö-, kuin automaatiosuunnittelunkin.

Valmistus

Tuotamme asiakastarpeisiin räätälöityjä koneita ja laitteita, jotka sisältävät mekaanisia- ja erilaisia toimilaitekokoonpanoja (sähkö, paineilma, hydrauliikka). Tarvittaessa käytämme kattavaa yhteistyöverkostoamme komponenttien ja konepajatuotteiden hankintaan.

Testaus ja dokumentointi

Suoritamme laitteillemme direktiivien mukaiset testaukset ja mittaukset. Kokoamme asiakkaillemme koneista ja laitteista tarvittavat dokumentit, joista on apua niiden käytössä ja huolloissa.

Asennus

Asennamme sekä käyttöönotamme rakentamamme koneet ja laitteet asiakkaan tiloissa tai annamme ohjeistuksen asennukseen ja käyttöönottoon. Voimme hoitaa myös kuljetuksen omalla kuljetuskalustolla.

Huolto ja varaosat

Suunnittelemme koneille ja laitteille käytettävyyttä ylläpitävän huolto-ohjelman ja varaosapaketit yhdessä asiakkaan kanssa.